Foto: Peninggalan Kaum TsamudAt-Taubah:070Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, `Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?
Tempat tinggal kaumTsamud terbuat dari batu yang dipahat kedalam tebing di Madain Shaleh


Lubang diatas dikatakan tempat keluar unta semasa zaman Nabi Shalih alaihissalam. Wallahu alamFollow On Twitter